บทความ

  /    /  บทความ

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร? อาการ ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) คืออาการปวดกล้ามเนื้อและผังพืด โดยเกิดจากการที่เรากระทำอะไรที่กดทับกล้ามมัดเนื้อซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน จึงทำให้อาการปวดเมื่อยตามมาอย่างเรื้อรัง และมีอาการอื่นแทรกมาอีกด้วยโดยสาเหตุที่เรียกอาการ ‘ออฟฟิศ ซินโดรม’ เป็นเพราะสาเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของคนทำงานนั่นเอง พฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยงออฟฟิศซินโดรม การนั่งทำงานผิดท่า ทำงานนานเกินไป สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม พักผ่อนน้อย กล้ามเนื้อเกิดการเกร็งตัวเป็นเวลานาน จนเกิดการบาดเจ็บโดยอาการที่ต้องระวังทั้ง 5 อาการมีดังนี้1.ปวดหัวเรื้อรัง2.ปวดตึงที่คอ