Blog

เป็นได้ ก็หายได้…สำหรับอาการ ใบหน้าเป็นอัมพาต (BELL’S PALSY)
ที่ใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีก จนทำให้บางคนมีปัญหาหนังตาตก ปิดตาได้ไม่สนิท ตาแห้ง
มีน้ำตาไหล หรือมุมปากตก จนน้ำลายไหลจากมุมปาก
☑เกิดจากการบวมและอักเสบของเส้นประสาทสมองเส้นที่ 7 (Cranial nerve)
ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของใบหน้า โดยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และต้องใช้เวลา 3-6 เดือน ถึงจะค่อย ๆ หายสนิท
สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ไม่ว่าจะเป็น…
? นวดกระตุ้นกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
? ออกกำลังกายใบหน้า ให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงาน
? กระตุ้นไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ
? ฝึกการทำกิจกรรมที่สำคัญ อย่างเช่นฝึกวิธีพูด-การออกเสียงให้ชัดเจน
“การทำกายภาพบำบัด” จะช่วยลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อใบหน้า
จนสามารถทำให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
สอบถาม / จองคิวบริการ / นัดหมาย
ตรวจร่างกายฟรี โดยนักกายภาพบำบัด
Tel : 092-5236387 (Physio Pui)
Google map:

Leave a Comment: